2.02.2555

ตอบกลับ เปิดรับสมัครรับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2555


เปิดรับสมัครแล้วจ้า  1-15 กุมภาพันธ์ 2555
ตารางด้านล่างแสดงสถิติคะแนนสูง-ต่ำ และจำนวนรับในสาขาต่าง ๆ ของโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 เพื่อใช้ในการพิจารณาของผู้สมัคร อย่างไรก็ตามคะแนนสูง-ต่ำในการรับสมัครปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถิติที่แสดงอย่างมาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยในการสมัครหลายประการ ในการใช้สถิติดังกล่าวช่วยในการพิจารณาเลือกสาขาจึงควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ความสนใจและความถนัดของผู้สมัคร นอกจากนี้สาขาที่รับในปี 2554 จะแตกต่างจากปีนี้บ้าง 


รหัสสาขาสาขาจำนวนรับคะแนนสูงสุด*คะแนนต่ำสุด*
001กลุ่มวิทยาเขตบางเขน2786,577.885,625.29
002วิศวกรรมโยธา446,086.075,598.68
003วิศวกรรมคอมพิวเตอร์206,738.996,015.71
004วิศวกรรมไฟฟ้า205,999.195,729.71
005วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ225,630.195,458.72
006วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม235,816.835,482.27
007วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต155,959.885,613.38
008วิศวกรรมวัสดุ405,863.345,490.26
009วิศวกรรมการบินและอวกาศ226,398.375,829.32
101กลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคพิเศษ2455,622.125,323.23
102วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ446,268.455,474.04
103วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ155,594.935,411.35
104วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ365,536.925,309.11
201วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ นานาชาติ485,792.055,334.09
202วิศวกรรมเครื่องกล นานาชาติ455,852.915,284.63
203วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต นานาชาติ335,685.275,279.00เว็บไซต์หลัก http://admission.eng.ku.ac.th/2555/admission/direct/stat54

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า