11.01.2555

19 สถาบัน ร่วมประกาศ 'จรรยาบรรณ'นิสิต-นศ.แพทย์ไทย'


ตัวแทนคณบดีแพทยศาสตร์ 19 สถาบัน ร่วมประกาศ "จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย" ครั้งแรก หวังปลูกฝังแพทย์ที่ดีตั้งแต่ยังเรียน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 55 ที่ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา มีการจัดงานมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพประจำปี 2555 หรือ Thailand Medical Expo 2012 มี นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดงาน โดย ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า งานนี้จะจัดขึ้นถึงวันที่ 2 พ.ย. 55 ภายในงานจะมีบริการตรวจสุขภาพฟรี การแสดงเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ การให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมตกแต่ง รวมทั้งการบรรยายที่น่าสนใจ เช่น นอนกรนสัญญาณอันตราย สวยแบบเกาหลีหรือจะสู้แบบไทย เรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเซ็กส์ เป็นต้น และในวันที่ 1 พ.ย.จะมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2555 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ประกอบด้วย

1.) นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภาด้านอาจารย์แพทย์ 2.) นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ศัลยแพทย์ประจำรพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภาด้านแพทยืผู้ปฏิบัติงาน และ 3.) นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภาด้านแพทย์ผู้บริหาร และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึกเพราะแสดงให้เห็นถึงการรักษาสุขภาพที่ดีจนมีอายุยืนยาว 
          "ในวันที่ 1 พ.ย. 2555 จะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีการลงนามและให้สัตยาบรรณ 'จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย' หรือ Thai Medical Student’s Code of Conduct จากตัวแทนคณบดีสถาบันที่ผลิตแพทย์ทั้ง 19 แห่ง ซึ่งแนวทางจรรยาบรรณดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทั้ง 19 สถาบันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติที่ดีงามของนิสิตนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากเห็นว่าการจะเป็นแพทย์ที่ดีควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา แพทย์"
          อนึ่ง สำหรับเนื้อหาของจรรยาบรรณมี 3 ข้อหลัก ประกอบด้วย 1. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยทั่วไป เช่น ยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ ละเว้นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่อาจมีผลกระทบทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อความเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ และต่อวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์ 2. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้ป่วย ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วย ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย์ เช่น เก็บความลับผู้ป่วย สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะ และ 3. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้อื่น เช่น ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อเพื่อนนิสิตนักศึกษาแพทย์ และเพื่อนร่วมสหวิชาชีพ เป็นต้น

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า