5.23.2556

รับสมัคร ครูสอนภาษาจีน ด่วน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

รับสมัคร  ครูสอนภาษาจีน  ด่วน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ
เงินเดือน 12,000 บาท/เดือน
สามารถติดต่อได้ที่  081-1203947  
อาจารย์เครือดาว  ขำหินตั้ง 

โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ  http://www.youtube.com/watch?v=nNwe-I4ETRg

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า