5.18.2556

รับตรงหลังแอด 3 โครงการ ม.อุบลราชธานี 2556


 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม 
-รับสมัครระหว่าง 16 - 22 พ.ค. 2556 
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 23 พ.ค.2556
-สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 พ.ค.2556
-ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 28 พ.ค.2556 
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2556 (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ กลุ่มผู้จบ ปวส.) ที่เว็บไซต์ งานรับเข้า ศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.entry.ubu.ac.th)

เปิดรับสมัคร 16-22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์  27 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 พฤษภาคม 2556
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 28 พฤษภาคม 2556
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 ประกาศรับสมัครหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร เพิ่มเติม 
-รับสมัครระหว่าง 16 - 22 พ.ค. 2556 
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 23 พ.ค.2556
-สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 พ.ค.2556
-ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 28 พ.ค.2556 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร เพิ่มเติม

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า