5.18.2556

รับตรง หลัง Admissions เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปากร 2556สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 1. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  รับจำนวน 50 คน
  คะแนนขั้นต่ำ 8,000.00 คะแนน*
 2. สาขานิเทศศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
  คะแนนขั้นต่ำ 17,000.00 คะแนน*
  * ข้อมูลแก้ไข 17 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.
กำหนดการ
 • สมัครได้ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชม.
 • ปิดรับสมัครเวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ภายใน 18.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์และประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

ระเบียบการรับสมัคร
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 20
 2. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ร้อยละ 10-50 ตามเงื่อนไขในแต่ละสาขา
 3. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ร้อยละ 0-20 ตามเงื่อนไขในแต่สาขา
 4. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน

หน้าเว็บไซต์หลัก   http://ict.su.ac.th/th/special/direct-admission2013/#

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า