5.15.2556

รับตรง56 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา 2556


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  ระเบียบการ คลิกที่นี่  เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค. 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า