5.18.2556

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับนักศึกษา (เพิ่มเติม) 2556


มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับนักศึกษา (เพิ่มเติม)
ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ GAT-PAT
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 


ดูรายละเอียดการรับสมัคร 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า