5.13.2556

รับตรง56 โครงการรับนักเรียนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


รับสมัครนักเรียน โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัครถึง 28 พฤษภาคม 2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาละ 5 คน
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีธรณี
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
 
ระเบียบการ  http://technology.kku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า