5.08.2556

รับตรง56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 3 ปี 2556


 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรงรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า