5.11.2556

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน 2556


  อ่านระเบียบการรับสมัครได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.30 น.  
  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที
  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครและนำหลักฐานมายื่นด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา(กำแพงแสน)
ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2556 (เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักการเรียงคะแนน Admission 56 และคัดเลือกเท่ากับจำนวนรับของแต่ล่ะคณะ/สาขา และคะแนนจะต้องมากกว่าคะแนนขั้นต่ำที่คณะ/สาขากำหนด (ดูได้จากระเบียบการ)
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://quota.psd.kps.ku.ac.th/directquota-add/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า