5.08.2556

รับตรง56 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2556


 รับตรง…สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556 

“ศาสตร์แห่งอาหาร….เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภค”
เลือกเรียนวิทย์อย่างชาญฉลาด อยาก Smart ต้อง Food Tech.@SiamU 


สวัสดีคะน้องๆ ม. ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังมองหาที่เรียนระดับปริญญาตรี นี่ก็ใกล้ช่วงประกาศผลแอดมิชชันเข้าไปทุกที น้องๆ ที่เลือกสาขาหรือคณะที่สนใจในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ก็คงจะลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียว

แต่…หากน้องๆที่พลาดโอกาสหรือตัดสินใจได้เลยวันนี้โดยไม่ต้องรอผลการสอบ ขอนำเสนอสาขาวิชาที่กำลังมาแรงแซงทางโค้ง นั่นก็คือ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science ที่บางคนรู้จักกันดี เพียงแต่เน้นวิชาเรียนแตกต่างกันเท่านั้นเอง ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งรองรับการเติบโตของประชาคมเศรฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามานี่เอง


จุดเด่นของ Food Tech.@SiamU คืออะไร… 
- หลักสูตรทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐาน แตกต่างอย่างโดดเด่น เน้นฝึกงานสหกิจศึกษา คือเรียนรู้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
- ประกันสมรรถนะของการศึกษา เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่การอาชีพ (อบรมการประกันคุณภาพอาหาร GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมได้รับประกาศนียบัตรใช้สมัครงานได้ทันที)
- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และเน้นทักษะให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ
- ทุนการศึกษาของรัฐบาล (กยศ. กรอ.) รองรับค่าใช้จ่ายของสาขาวิชานี้ได้ตลอดทุกปีการศึกษา
- ความห่างไกลของอาจารย์และนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียน ซึ่งที่นี่มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถให้คำปรึกษาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

น้องๆ อาจตั้งคำถามว่า เรียนสาขา Food Technology แล้วจะ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วอาชีพในอนาคตคืออะไร ลองมาพิจารณาทีละข้อกันเลย

- เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่สร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ รวมทั้งการส่งออกต่างประเทศ
- เรียนรู้เกี่ยวกับการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร มาปรับปรุง และควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน
-  ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนโดยการฝึกงานรูปแบบสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง

อาชีพในอนาคต เมื่อเรียนจบหลักสูตร ก็ไม่ต้องกังวล
เพราะอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นลำดับต้นๆของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพต่างๆ เช่น
- ฝ่ายผลิต (production) ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- นักวิจัย นักวิชาการด้านอาหาร ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้ประกอบการด้านอาหาร รวมถึงเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอาหาร เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับตรงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่  วันนี้ – มิถุนายน 2556) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ. จิรนาถ บุญคง  (081-668-2457) หรือ
ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย (087-690-9991)
สนใจติดต่อด่วน (รับจำนวนจำกัด)  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า