5.08.2556

รับตรง56 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 56


"ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556"
รับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือคนไทยที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้เรียนภาษาไทย >> รายละเอียด

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า