5.18.2556

รับตรงหลังแอด กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2556


 
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2556 จำนวน 10 คน
สอบถามข้อมูล  http://www.facebook.com/SspoThailand

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า