5.05.2556

รับตรง56 สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ PPE ม.ธรรมศาสตร์ 56


โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในระบบคัดเลือกตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับจำนวน 30 คน
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
กำหนดการ
รับสมัคร 1-14 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 พฤษภาคม 2556

ค่าสมัคร 500 บาท

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า