5.15.2556

รับตรง รอบพิเศษหลัง Admission มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556


อบพิเศษหลัง Admission มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556

    
 
ได้เรียนเลย ไม่ต้องลุ้น โควตารอบหลัง  Admission (สมัครเรียนภายใน 10-31 พ.ค.56 เท่านั้น)
 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดสอนระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ผสมผสานกลิ่นอายมหาวิทยาลัยในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ รังสิต คลอง 5 ใกล้แหล่งเรียนรู้และแหล่งงานมากมายสำหรับนักศึกษามีหอพักและรถรับส่งที่สะดวกสบาย
 
 
เปิดรับสมัครรอบรับตรงหลัง admission โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการศึกษาได้เลย
 
โดยมีคณะให้เลือกศึกษาได้ดังนี้
 
คณะสาธารณะสุขศาสตร์ รับเพิ่มสาขาละ 10  คน มีสาขาวิชาเลือก 3 สาขา คือ
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหกรรม,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หลักสูตรตรงตามความต้องการของนิคมอุตสาหกรรม สอนเพิ่มด้านสิ่งแวดล้อม จากสถิติบัณฑิตมีงานทำก่อนรับปริญญา100% 
 
หลักสูตรจีนศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา  อยากไปเรียนต่างประเทศต้องหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในประเทศจีน นักศึกษาจะได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  เป็นเวลา 4 เดือน และจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนด้วย 
 
คณะบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ     เสริมหลักสูตรการบริหารการจัดการ  และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของนักศึกษาให้พร้อมกับการเปิดการค้าเสรี A.E.C.มีงานทำแน่นอน 
 
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  เมื่อเรียนจบจะได้ประกาศนียบัตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมายเพิ่ม1ใบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน สอนโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์สามารถสอบราชการหรือสอบตำรวจสายสอบสวนได้
 
คณะศิลปศาสตร์ รับเพิ่มสาขาวิชาละ 20 คน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว,สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นทักษะภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจบแล้วเรียนตอนครูได้ สอนโดยหลักสูตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เรียนสนุก เที่ยวสุดมัน จบแล้วได้รับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทันทีนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังประกอบอาชีพทางด้านสายการบินและการโรงแรมได้อีกด้วย
 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์หลักสูตรที่ทันสมัยล่าสุด นักศึกษาดูงานและใช้อุปกรณ์อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยฯได้ประสานงานกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้นักศึกษาในการดูงานและฝึกงาน หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาค้นหาความถนัดและความชอบของตัวเองได้อย่างแท้จริง
 
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์(มีภาคเรียนวันอาทิตย์วันเดียวด้วย) เน้นทางด้านการปกครองและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการปกครอง จบแล้วมีหลักสูตรติวเพื่อสอบบรรจุข้าราชการชั้นปกครอง  
 
คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี 
 
คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 4 ปี (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือยื่นพร้อมคะแนนAdmission)
 
เมื่อน้องๆ เลือกคณะที่ตัวเองสนใจได้แล้ว น้องๆ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย
 
1.โทรแจ้งคณะที่เลือกเรียนกับอาจารย์ ผู้ดูแลประจำพื้นที่ของตนเอง
 
จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  พะเยา  ลำปาง  แพร่  น่าน  
โทรแจ้ง:อาจารย์อุไรวรรณ  อัศวภูมิ  081-553-0114
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สระบุรี  สิงบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค์  พิษณุโลก 
โทรแจ้ง:อาจารย์ชนิตา สมจิต 081-079-4875
 
จังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี 
โทรแจ้ง:อาจารย์กิ่งกาญจน์  ศิริวรรณ  086-445-5285
 
จังหวัดปทุมธานี  นครนายก  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  
โทรแจ้ง:อาจารย์เจษฎาภรณ์  สมจิต  087-511-6333
 
จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  มหาสารคาม  
โทรแจ้ง:อาจารย์เนตรดาว  วิชาภรณ์  086-468-8469
 
จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  ยโสธร 
โทรแจ้ง:อาจารย์พุทธิพันธ์  ทรวงกำเนิด 082-777-5434
 
จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  สกลนคร  นครพนม  ศรีสะเกษ  นครพนม  มุกดาหาร
โทรแจ้ง:อาจารย์จินตนา  คงสุข 085-411-3029
 
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ โทรแจ้ง 091-563-2154  
โทรแจ้ง:อาจารย์แพทรียา  บัววันเพ็ญ
 
2.ส่งเอกสารในการรายงานตัวประกอบด้วย  - ใบร้บรองผลการเรียน 2 ฉบับ  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ     -  สำเนาทะเบียนบ้าน   2 ฉบัย   
-  รูปถ่าย  1นิ้ว  2 รูป
มาที่   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เลขที่ 200 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110  
 
3.ชำระค่าสมัคร 2,000 บาท โดยเดินทางมาชำระเองที่มหาวิทยาลัย หรือ โทรประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลในพื้นที่เพื่อนัดชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 31 พ.ค. 56
 
หากมีข้อสงสัยสามารถโทรถามอาจารย์ผู้ดูและประจำพื้นที่ของตัวเองได้เลย
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า