5.10.2556

รับตรง56 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2556


เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองที่นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่งภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษษต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกต่อในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า