5.07.2556

โควตา56โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะให้โอกาสกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556  รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2556
 
รายละเอียด  http://www.acad.msu.ac.th/source/qouta-scmsu-56/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า