5.11.2556

จิตวิทยา มศว แนะเด็กพลาดแอดมิชชั่น'56 อย่าเสียใจนานเร่งหาทางเลือกให้ตัวเอง


       ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ปลอบใจคนผิดหวังผลแอดมิชชั่น อย่าเสียใจจนไม่เลือกเส้นทางของตัวเอง อาจพลาดจนเสียโอกาสอื่นๆ แนะเรียน ม.เอกชน- ม.เปิด “มสธ.-ม.ราม” ขอให้เชื่อมั่นตั้งใจเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาศักดิ์ศรีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยปิด เหตุบาง ม. ลงทุนจ้างอาจารย์พิเศษเก่ง มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ที่เกษียณอายุราชการ มีประสบการณ์ไปสอน
      
       รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่รู้ผลแอดมิชชั่นแล้ว ต้องบอกว่า จะมีคนที่สมหวังและผิดหวัง อยากบอกกับนักเรียนทุกคนว่า สำหรับคนที่สมหวังก็ขอให้ตั้งใจกับชีวิตใหม่และการเริ่มต้นใหม่ในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนต้องปรับตัว แต่สำหรับคนที่ไม่สมหวังหรือยังหาที่เรียนไม่ได้ในตอนนี้ ขอให้รู้ว่าการเรียนระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก ความรู้สามารถค้นหาผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้เกือบทั้งหมด ความรู้สามารถเรียนทันกันได้หมด ครู อาจารย์เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษา ดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนจริง ในช่วงเวลานี้ลองหาที่เรียนซึ่งมีหลายที่ๆ ยังเปิดรับสมัคร อย่าเสียใจจนไม่เลือกเส้นทางของตัวเอง บางคนเสียใจนานทำให้เสียโอกาสอื่นๆ ไป
      
       รศ.ชาญวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยรัฐบาลอีกหลายแห่งที่รับเพิ่ม หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเอกชนหลายๆ แห่งก็เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งลงทุนจ้างอาจารย์พิเศษเก่งและมีประสบการณ์ด้านการสอนการวิจัย ที่เกษียณอายุราชการ มีประสบการณ์ไปสอน
       "นักเรียนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าเราก็มีความรู้ทัดเทียมกับเพื่อนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้เช่นกัน มหาวิทยาลัยในระบบสูญเสียบุคลากรเก่งๆ ให้มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นถ้าใครคิดจะเรียนเอกชนก็ขอให้มั่นใจ และตั้งใจเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาศักดิ์ศรีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยปิดเช่นเดียวกัน อีกทางเลือกหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งมีถึงสองแห่งนั่นคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย ไม่จำกัดผลการเรียน ขอเพียงให้นัเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นคนที่มุ่งมั่น มีความอดทน มีวินัย และต้องเรียนแข่งกับตัวเอง และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระ แต่เราต้องควบคุมดูแลตัวเอง"

 

       สำหรับนักเรียนยังสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย รศ.ชาญวิทย์ แนะำนำว่า ควรรู้จักแบ่งเวลาก็จะทำให้นักเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เช่นกัน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ไม่สูง ซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากแนะนำให้กับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า