5.18.2556

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี รับเพิ่่มอีก 7 คน


คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี รับเพิ่่มอีก 7 คน   
เกณฑ์คัดเลือก และเอกสารที่ต้องส่ง
โทรแจ้งคณะที่เลือกเรียนกับอาจารย์ ผู้ดูแลประจำพื้นที่ของตนเอง
จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  พะเยา  ลำปาง  แพร่  น่าน  
โทรแจ้ง:อาจารย์อุไรวรรณ  อัศวภูมิ  081-553-0114
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สระบุรี  สิงบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค์  พิษณุโลก 
โทรแจ้ง:อาจารย์ชนิตา สมจิต 081-079-4875
 
จังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี 
โทรแจ้ง:อาจารย์กิ่งกาญจน์  ศิริวรรณ  086-445-5285
 
จังหวัดปทุมธานี  นครนายก  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  
โทรแจ้ง:อาจารย์เจษฎาภรณ์  สมจิต  087-511-6333
 
จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  มหาสารคาม  
โทรแจ้ง:อาจารย์เนตรดาว  วิชาภรณ์  086-468-8469
 
จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  ยโสธร 
โทรแจ้ง:อาจารย์พุทธิพันธ์  ทรวงกำเนิด 082-777-5434
 
จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  สกลนคร  นครพนม  ศรีสะเกษ  นครพนม  มุกดาหาร
โทรแจ้ง:อาจารย์จินตนา  คงสุข 085-411-3029
 
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ โทรแจ้ง 091-563-2154  
โทรแจ้ง:อาจารย์แพทรียา  บัววันเพ็ญ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า