4.28.2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แจ้งปรับจำนวนการรับ Admissions 56


อยากบอกว่าหลายสาขารับเพิ่มเยอะมากจากระเบียบการ Admissions ของ สอท
เช่น วิศวะรวม จาก 125 เป็น 176 คน คอมพิวเตอร์ จาก 10 เป็น 21 คน ไฟฟ้า จาก 20 เป็น 43 คน
ระเบียบการ สอท  http://www.cuas.or.th/admbook56/fac56/002.pdf
ภาคปกติ
 สาขาจำนวนรับ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ)176
2คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ31
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์21
4คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล18
5คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า43
6คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต27
7คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา41
8คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ48
9คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ36
10คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม28
 
ภาคพิเศษ
 สาขาจำนวนรับ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ)118
2คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ)13
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)14
4คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)21
5คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)30
6คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)40
7คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)41
 
หลักสูตรนานาชาติ
 สาขาจำนวนรับ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)20
2คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)20
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)10
4คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)15

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า