4.11.2556

การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางประจำปีการศึกษา 2556 ADMISSIONS56


การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลางประจำปีการศึกษา 2556

ADMISSIONS56

 
(ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว12-26 เม.ย 2556)
เว็บไซต์หลัก  http://www.cuas.or.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า