4.11.2556

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา พืชไร่ พืชสวน และสัตว์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาประมง

- เปิดระบบรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง – 18 เมษายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า