4.11.2556

รับตรง บัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ รามคำแหง 2556


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ภาค 1/2556
เรียนที่มหาวิทยาลัย รามคำแหงหัวหมาก
กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ –พฤหัสบดี ในเวลาราชการ (13.00 - 17.00)
กลุ่มที่ 2 วันจันทร์ - วันพฤหัสบดีที่  นอกเวลาราชการ (17.30 - 21.30)

โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษ  ต้องเข้าห้องเรียนไม่ต่ำกว่า80%
คือเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไป  มีอาจารย์ดูแใกล้ชิด
ใช้ระยะเวลาการศึกษาในกรณีที่ใช้วุฒิม.6สมัครไม่เทียบโอนไม่เกิน 3 ปี
ถ้าวุฒิปวส.เทียบโอนก็อาจจะไม่เกิน2ปี
เหตุผลที่จบเร็วเพราะเรียนตลอดไม่มีการปิดเทอม
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  152,360  บาท

หลักสูตรการเงินการบัญชีนี้มีที่เดียว คือ รามคำแหง  ภาคพิเศษค่ะ
จบแล้วสามารถเป็นผู้ทำบัญชี
หรือสมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

 
รายละเอียดทั้งหมด http://joomla.ru.ac.th/acctfin/doc/apply/description_project.doc

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า