4.29.2556

รับตรง57 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557  จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
 
จำนวนรับ 20 คน
 
รับสมัคร ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม  2556
 
เว็บไซต์หลัก  http://ttmed.psu.ac.th
รับตรง57

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า