4.29.2556

รับตรง56 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 3 ปี 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นนักศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556 (รอบสาม) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556
ระเบียบการ  http://www.aru.ac.th/images/stories/pdf2013/new56.pdf
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า