4.06.2556

โครงการรับตรง สาขาอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. 2556


รับตรง อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รับสมัคร 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2556รับจำนวน 80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- IELTS ระดับ 4.0 ขึ้นไป
- TOEFL 97 คะแนนขึ้นไป
- PBT 400 คะแนนขึ้นไป
- IBT 32 คะแนนขึ้นไป
- TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์ในการคัดเลือก
- สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอินเดียศึกษา 90%
- สอบสัมภาษณ์ 10%
กำหนดการ
- รับสมัคร 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 3 มิถุนายน 2556
- สอบข้อเขียน 7 มิถุนายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มิถุนายน 2556
เว็บไซต์หลัก  http://www.pbic.tu.ac.th/main/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า