4.21.2556

รับตรง56 รอบที่ 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2556


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า