4.06.2556

รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสมัครโควตารับตรงรอบสุดท้าย….พร้อมสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า

เสียเวลาอ่านสักนิด.... จะได้รู้จักกับที่เรียนที่ดีมี ชื่อเสียงแห่งเอเชียจบแล้วค่าตอบแทนสูง มหาวิทยาลัยที่เน้นนโยบาย...เดินทางสะดวก ค่าใช้จ่ายประหยัด ความเป็นอยู่ปลอดภัย หลักสูตรการสอนทันสมัยจบแล้วมีงานทำและค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิด เปิดรับสมัครโควตารับตรงรอบสุดท้าย (มีที่เรียนไว้ก่อนสบายใจกว่าไม่ต้องเครียดเรื่องผลสอบ)
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดสอนระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนหลักสูตรทันสมัย แตกต่างอย่างโดดเด่น เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการให้คำปรึกษาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ควบคู่กับกิจกรรมที่ครื้นเครงและสนุกสนาน ผสมผสานกลิ่นอายมหาวิทยาลัยในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ รังสิต คลอง 5 ใกล้แหล่งเรียนรู้และแหล่งงานมากมายสำหรับนักศึกษา
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรเรียนที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( E.A.U. ) ลองมาทบทวนกันเป็นข้อๆ 
? ไม่อยากปวดหัวเรื่องค่าใช้จ่าย EAU มีทุนการศึกษาจากรัฐบาล (นักศึกษาโควตาทุกคน ไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆทั้งสิ้น)
? มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้โอกาสจบสูงต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป (เน้นการดูแลทำให้ไม่หว้าเหว่ระหว่างเรียนไม่ทิ้งการเรียน)
? ได้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับ A.E.C (เตรียมพร้อมสู้ระดับสากลในปี 2558)
? ชอบบรรยากาศที่สบาย ไม่วุ่นวาย เดินทางสะดวก รถไม่ติดไม่ต้องหงุดหงิดก่อนเข้าเรียน
? มีโอกาสในการทำงานที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษา (อีสเทิร์นเอเชียมีคณะที่ตลาดแรงงานขาดแคลนทำให้นักศึกษามีโอกาสได้งานเร็ว และรายได้สูง)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว

1. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี รับเพิ่ม 10 คน และวิทยาศาสตร์เวชสำอางหลักสูตร 4 ปี รับเพิ่ม 10 คน
2. คณะพยาบาลศาสตร์ รับเพิ่ม 10 คน / ผู้ช่วยพยาบาล รับเพิ่ม 40 คน
3. คณะสาธารณะสุขศาสตร์ รับเพิ่ม 20 คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเพิ่มสาขาวิชาละ 40 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหกรรม,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หลักสูตรตรงตามความต้องการของนิคมอุตสาหกรรม สอนเพิ่มด้านสิ่งแวดล้อม จากสถิติบัณฑิตมีงานทำก่อนรับปริญญา100%
5. หลักสูตรจีนศึกษา รับเพิ่ม 40 คน สาขาวิชาจีนศึกษา อยากไปเรียนต่างประเทศต้องหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในประเทศจีน นักศึกษาจะได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นเวลา 4 เดือน และจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนด้วย
6. คณะบริหารธุรกิจ รับเพิ่ม 40 คน ธุรกิจระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ เสริมหลักสูตรการบริหารการจัดการ และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของนักศึกษาให้พร้อมกับการเปิดการค้าเสรี A.E.C.มีงานทำแน่นอน
7. คณะนิติศาสตร์ รับเพิ่ม 40 คน สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อเรียนจบจะได้ประกาศนียบัตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมายเพิ่ม1ใบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน สอนโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์สามารถสอบราชการหรือสอบตำรวจสายสอบสวนได้
8. คณะศิลปศาสตร์ รับเพิ่มสาขาวิชาละ 40 คน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว,สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นทักษะภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจบแล้วเรียนตอนครูได้ สอนโดยหลักสูตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียนสนุก เที่ยวสุดมัน จบแล้วได้รับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทันทีนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังประกอบอาชีพทางด้านสายการบินและการโรงแรมได้อีกด้วย
9. คณะนิเทศศาสตร์(โทรสอบถามจำนวนรับโดยตรง) สาขานิเทศศาสตร์หลักสูตรที่ทันสมัยล่าสุด นักศึกษาดูงานและใช้อุปกรณ์อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยฯได้ประสานงานกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้นักศึกษาในการดูงานและฝึกงาน หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาค้นหาความถนัดและความชอบของตัวเองได้อย่างแท้จริง
10. คณะรัฐประศาสนศาสตร์(โทรสอบถามจำนวนรับโดยตรง) (มีภาคเรียนวันอาทิตย์วันเดียวด้วย) เน้นทางด้านการปกครองและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการปกครอง จบแล้วมีหลักสูตรติวเพื่อสอบบรรจุข้าราชการชั้นปกครอง
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (GPA.2.00) Information Technology ( IT ) รับสาขาวิชา ละ 40 คน สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ต้องการอย่างสูงของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแจก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับใช้เรียนในปีที่ 2

ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาโควตารับตรง
1. โทรสอบถามรายละเอียดจองโควตาคณะที่สนใจกับที่อาจารย์ฝ่ายโควตาตามจังหวัดของตนเอง
a. จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน อาจารย์อุไรวรรณ อัศวภูมิ 081-553-0114
b. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สิงบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อาจารย์ชนิตา สมจิต 081-079-4875
c. จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี อาจารย์กิ่งกาญจน์ ศิริวรรณ 086-445-5285
d. จังหวัดปทุมธานี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด อาจารย์เจษฎาภรณ์ สมจิต 089-488-9746
e. จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม อาจารย์เนตรดาว วิชาภรณ์ 086-468-8469
f. จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อาจารย์พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด 082-777-5434
g. จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร อาจารย์จินตนา คงสุข 085-411-3029
h. จังหวัดนครสีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง ตรัง ฉะเชิงเทรา อาจารย์ประสงค์ ดอเลาะสมจิต 086-369-3201
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ โทร 091-563-2154 อาจารย์แพทรียา บัววันเพ็ญ
2. จากนั้นส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

เท่านี้น้องๆก็ได้เรียนในคณะที่ทันสมัยและรับสิทธิพิเศษมากมาย แต่อย่างช้านะจ๊ะ เพราะแต่ละจังหวัดมีจำนวนโควตาจำกัด

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า