4.29.2556

รับตรง56มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงครั้งที่4 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2556
คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
รายละเอียดทั้งหมด  http://reg2.dru.ac.th/entry/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า