4.06.2556

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบที่ 2


รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 17-18-19 เมษายน 2556
คุณสมบัติ 
เป็นผู้สำเร็จ หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 20% PAT1  30%  PAT2 50%
 
สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาละ 60 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 
เปิดรับสมัคร 17-18-19 เมษายน 2556
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า