4.19.2556

รับตรง 56 วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร 2556 ถึง 30 เมษายน


ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5596-8585 หรือ
0-5596-8575   
ระเบียบการ http://www.nuic.nu.ac.th/announce/005.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า