4.15.2556

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ รอบที่2 ปีการศึกษา 2556


รับสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น 22 - 26 เมษายน 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป
3.  มีผลคะแนน O-NET, GAT และ PAT2 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5 .  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น

รายละเอียด http://unigang.com/Article/12421

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า