4.06.2556

รับตรง ภาคพิเศษ นิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556      สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า