4.15.2556

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556


  ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 1. ผลคะแนน GPAX (6 ภาคเรียน) 2. ผลคะแนนโอเน็ต ) ระเบียบการ    [รับสมัครวันที่ 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2556] 
    การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) รอบที่ 2 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556  [CLICK] ดาว์นโหลดระเบียบการ    [CLICK] ดาว์นโหลดใบสมัคร   
    การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  [CLICK] ดาว์นโหลดระเบียบการ    [CLICK] ดาว์นโหลดใบสมัคร    

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า