4.11.2556

รับตรง การจัดการการบริการและการจัดการการท่องเที่ยวที่ภูเก็ต ม.อ. 2556


 ด่วน!รับสมัคร สาขาการจัดการการบริการและการจัดการการท่องเที่ยวที่ภูเก็ต ผ่านโครงการ โควตาพิเศษในโครงการรับนักศึกษาเพื่อผลิตต้นแบบ AEC รับสมัครถึงวันที่ 10 เมษายน 2556
- การจัดการบริการจำนวน 50 คน
-การจัดการการท่องเทียว 50 คน
รายละเอียดการรับสมัคร http://www.phuket.psu.ac.th/


ข้อดีของการเรียนสาขาการจัดการการบริการและการจัดการการท่องเที่ยวที่ภูเก็ต
 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ได้หลายช่องทาง
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะศึกษาภาษาที่ 2 เพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อีกด้วย
-  นักศึกษามีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์พิเศษที่ทางคณะฯ เชิญมาจากอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงจากอุตสาหกรรม
- นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากจากยุโรป อเมริกา และเอเชียโดยผ่านโครงการInternational Study Program, Phuket (ISPP) และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะ
 -  นักศึกษามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศทั้งในระหว่างศึกษาและหลังจากจบการศึกษาจากคณะฯ ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทุนการศึกษาในประเทศอาเซียนจากโครงการ ASEAN International Mobility for Students Program (AIMS) โครงการ Hilton International Southeast Asia Management Trainee (MT) Programและโครงการ Work and Travel เป็นต้น
- โครงการ Triple Degree Programเป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย IMI ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan สหราชอาณาจักร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสไปศึกษาและฝึกงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นเวลา 10-12 เดือน หลังจากจบโครงการฯ นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 3 สถาบัน
- นักศึกษาสาขาการจัดการการบริการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจะได้ฝึกงานทุกปีทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ฝึกงานและมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับคนในอุตสาหกรรม
-คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอนาคตได้อย่างดี
- นักศึกษาที่จบจากคณะฯ หลายคนเติบโตไปเป็นผู้จัดการระดับกลาง-สูงและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากหลักสูตรของคณะฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการจัดการและการบริหารองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองไปสู่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในอนาคต
 -  อัตราการได้งานทำของบัณฑิตที่จบจากคณะการบริการและการท่องเที่ยวสูงมาก บัณฑิตของคณะฯส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทสายการบินทั้งในและต่างประเทศ โรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเครือนานาชาติ และบริษัททัวร์
- นักศึกษามีโอกาสหารายได้จากงานพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ   
- เนื่องจากภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวและทำงาน จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการฝึกฝนการใช้ภาษาในชีวิตทั่วไป นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
- จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งรวมผู้คนจากนานาชาติ ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ดีในสังคมการทำงานที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
 - จุดขายของการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ ความเป็นไทย ซึ่งสร้างความประทับใจที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นคณะการบริการและการท่องเที่ยวจึงได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ในขณะเดียวกัน ทางคณะฯได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมสากลด้วยเช่นกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.fht.psu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า