4.28.2556

รับตรง56 ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556


หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 150 คน

เปิดรับสมัคร 3 สาขา ดังนี้ 1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 คน (ม.6)
2. สาขาบัญชี (ม.6,ปวช,ปวส)
3. สาขาการจัดการธุรกิจ (ม.6)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2556 - 19 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤษภาคม 2556
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 23-27 พฤษภาคม 2556 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า