4.30.2556

รับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2556


โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 20 คน
สาขาวิชาจีนศึกษา : 20 คน
สาขาวิชาไทยศึกษา : 20 คน
วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี 20 คน
วิชาเอกเกาหลีศึกษา : 20 คน
เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1   ถึง 3 พฤษภาคม 2556
รอบที่ 2   6-17 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า