4.28.2556

รายชื่อผู้สมัคร Admission ปี 2556 ที่โรงเรียนยังไม่ส่งข้อมูลให้ สพฐ.


ทางโรงเรียนจะดำเนินการให้เราเองนะครับ
แต่ถ้าเกิดน้องไม่สบายใจอาจจะต้องโทรไปสอบถามที่โรงเรียนของเรา
ปล.มันอาจจะเตือนว่ามีไวรัสต้องปิด anti ก่อนนนะ

รายละเอียดข่าว :: ตามที่แจ้งให้โรงเรียนส่งgpaนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่นที่ไปadmissionนั้น ขอปรับวิธีส่งใหม่โดยให้ส่งเป็นจบพร้อมรุ่นรายชื่อนักเรียนที่จบจะถูกส่งออกทั้งหมด เสร็จแล้วให้ส่งไปไฟล์ไปที่email:gpa_obec@moe.go.th ภายในวันที่ 28เมย56 ไม่ต้องรอโปรแกรมใหม่ ขอขอบคุณ

โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. ถ้านักเรียนจบการศึกษา (ต้องจบภายในวันที่ 21 เมษายน 2556 จึงจะไม่เสียสิทธิ์ Admission) ให้ส่งที่ระบบงานทะเบียนนักเรียน เมนูที่ 1>2>1>2 จบพร้อมรุ่น เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่ง fileให้ศูนย์ GPA ไปทาง E-Mai: gpa_obec@moe.go.th

2. ถ้าหากนักเรียนยังไม่จบการศึกษา ให้ทำหนังสือราชการจากโรงเรียนแจ้งยืนยันว่านักเรียนยังไม่จบการศึกษา เมื่อโรงเรียนดำเนินการเเรียบร้อยแล้วให้ส่งถึงศูนย์ GPA ทั้ง 3 วิธีดังนี้
2.1 ส่ง Fax ไปหมายเลข 0-2628-5089
2.2 ส่งเป็น PDF ไปที่ E-Mail : gpa_obec@moe.go.th
2.3 ฉบับจริงส่ง EMS ไปที่
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพฐ.
อาคาร สพฐ.2 ชั้น 2
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

รายละเอียด
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่พบในฐานข้อมูล

ตัวอย่างหนังสือยืนยันนักเรียนไม่จบการศึกษา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพย์ 089-009-3515

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า