4.30.2556

รับตรง56 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 3 ปี 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นนักศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556 (รอบสาม) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า