12.30.2554

รับตรง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ตรีควบโท ม.ธรรมศาสตร์ IPEN


หมายเหตุ ขอเพิ่มเบอร์ติดต่อเนื่องเบอร์โทรปกติของทางคณะยังขัดข้องอยู่ เลยแนะนำให้ติดต่อที่เบอร์นี้แทน  083 268 3217  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2555นั้น
                               
เนื่องจากในช่วงการรับสมัครที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจอย่างทั่วถึงและมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครเป็นดังนี้

ปฏิทินการรับสมัคร
กิจกรรม
เดิม
ขยายเป็น
รับสมัคร
(ส.)  1 ตุลาคม 2554 – (ศ.)  20 มกราคม 2555
(ส.)  1 ตุลาคม 2554 – (ศ.)  29กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th
(พ.)  25  มกราคม  2555
(ศ.) 2มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน
วิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ (09:00 - 10:00 น.),
วิชาคณิตศาสตร์ (10:30 - 11:30 น.)
(จ.) 30 มกราคม 2555
(ส.) 3มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์www.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 2  กุมภาพันธ์  2555
(พ.) 7มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ (09:00 - 12.00 น.)
(จ.) 6 กุมภาพันธ์  2555
(ศ.) 9มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์  www. engr.tu.ac.th
(พฤ.) 9 กุมภาพันธ์  2555
(พ.) 14มีนาคม 2555

                                                           
กิจกรรม
เดิม
ขยายเป็น
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
(จ) 13กุมภาพันธ์  - (ศ) 17
กุมภาพันธ์ 2555
(พฤ.) 15มีนาคม  - (อ.) 20
มีนาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า