12.08.2554

รับตรงโครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)


โครงการ Active Recruitment
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของปีการศึกษา 2555 เพื่อที่จะได้นักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ คณะ ฯ จึงเปิดโอกาศให้นักเรียนสมัครเพื่อคัดสรรเข้าศึกษาต่อในระบบ Active Recruitment ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนที่ สนใจและมีผลงานโดดเด่นทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะ ฯ ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ ใครอยากในอาชีพเป็น Programmer ต้องคณะนี้เลย) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)เกณฑ์การรับนักศึกษา
1. เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สายวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทั้ง 2 หลักสูตร
- สายศิลป์-คํานวณ สามารถสมัครได้เฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
2. มีความสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ สําหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัว, ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา และผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ มาที่
sitnewsletter@sit.kmutt.ac.th และสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ได้จากเว็บไซต์
ของคณะ ฯ http://www.sit.kmutt.ac.th

กําหนดการ
ส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต์วันนี้- วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์            วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555

** ทั้งนี้กําหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9887
    หรือ E-mail: sitnewsletter@sit.kmutt.ac.th

ลิ้งสมัคร http://www.sit.kmutt.ac.th/insideSIT/Active-Recruitment.pdf 
และ ติดต่อ เว็บคณะ http://www.sit.kmutt.ac.th 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า