12.30.2554

รับตรง โครงการพิเศษ เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ประเภทการรับ ได้แก่ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จำนวน 20 คน และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ จำนวน 4 คน สมัครผ่านระบบรับสมัครที่ www.entry.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2554 - 15 มีนาคม 2555 นี้เท่านั้น
การส่งเอกสารการสมัคร :
1) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่กำหนดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555
2) กรณีนำส่งด้วยตนเองให้นำส่งที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 045-353120 ,045-353122, 045-353224 และ โทร 045-288400 ต่อ 1307
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 [100.16 KB]
 แบบฟอร์มประกอบการสมัครเพิ่มเติม [45.80 KB]
 แบบฟอร์มสรุปการนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร [49.35 KB]

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า