12.03.2554

ประกาศรับตรง วิศวะลาดกระบัง 55


ประกาศรับตรง วิศวะลาดกระบัง 55
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วศ.บ.]
หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรปกติ
1. วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม และไฟฟ้า) 300 คน
2. วิศวกรรมการวัดคุม 70 คน
3. วิศวกรรมระบบควบคุม 40 คน

4. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 40 คน
5. วิศวกรรมเคมี 20 คน
6. วิศวกรรมเครื่องกล 70 คน
7. วิศวกรรมเกษตร 50 คน
8. วิศวกรรมโยธา 40 คน
9. วิศวกรรมอาหาร 30 คน
10. วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า (เปิดใหม่ปีแรก) 30 คน
11. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 80 คน
12. วิศวกรรมสารสนเทศ 80 คน
13. วิศวกรรมอัตโนมัติ 30 คน 
14. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 120 คน

หลักสูตรนานาชาติ
15. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน

วิทยาเขตชุมพร
16. วิศวกรรมเครื่องกล 50 คน
17. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน

รวม 1140 คน

รับสมัคร 
6 ธันวาคม - 4 มกราคม
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขทีั่นั่งสอบ 13 มกราคม 55
สอบข้อเขียน 22 มกราคม 55
ประกาศผลสอบข้อเขียน 31 มกราคม 55
สอบสัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 55
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน

สอบ 4 วิชา คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ,ฟิสิกส์ และเคมี

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่นะคร้าบ

ปล. รบกวนแอดมินแปะหน้าแรกให้่ด้วยนะครับ

http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/direct_eng55.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า