12.17.2554

ชื่อโพสต์รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2555


 Announcement of Chiang Mai University Application for Admission to the International Undergraduate Programs for the 2012 Academic Year
สาขาที่เปิดรับได้แก่  Mechanical  Engineering  Software  Engineering  Thai as Forelanguage  Social Science   Nursing
รับสมัคร ภายใน 15 มีนาคม 2555
ระเบียบการ  http://www.cmuic.cmu.ac.th/home/pdf/2011120601.pdf
เว็บไซต์หลัก    http://www.cmuic.cmu.ac.th/home/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า