12.01.2554

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คณะดังๆ ที่เปิดรับ เช่น  คณะพยาบาล คณะครุศาสตร์  สาขาธุรกิจการบิน   รับสมัครถึงวันที่  7 ธันวาคม 2554
รายละเอียดทั้งหมด  http://regis.sru.ac.th/new54/admis/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า