12.21.2554

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555


เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 ที่ระบบการรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ จากระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2555 
ก่อนทำการสมัคร
เว็บไซต์หลัก http://www.admission.kmutnb.ac.th/web-page-NEWS-up54.htm

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า