12.01.2554

โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาล ม.เชียงใหม่ 2555รายละเอียดข่าว :   เนื่องจากปัญหาอุทกภัยและทำให้ไม่สามารถสอบ GAT/PAT ได้จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการรับสมัครฯทั้งนี้ส่วนของ หลักเกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครให้ยึดถือตามประกาศรับสมัครฉบับเดิม ยกเว้นในส่วนของการตรวจสุขภาพให้ดำเนินการตามประกาศเปลี่ยนแปลงฯจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ประกอบ :
1.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตฯ ปีกศ.2555.pdfดาวน์โหลดไฟล์ 11255414-1.pdf
390 Kb
2.
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกโครงการผลิตบัณฑิตฯ ปีกศ.2555.pdfดาวน์โหลดไฟล์ 11255414-2.pdf
157 Kb
3.
ใบสมัครโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 55.pdfดาวน์โหลดไฟล์ 11255414-3.pdf
210 Kb
4.
ประมาณการค่าธรรมเนียม พย.บ.ตลอดหลักสูตร.docดาวน์โหลดไฟล์ 11255414-5.doc
44 Kb
5.
ข้อตกลงความร่วมมือ (ต้นฉบับ).docดาวน์โหลดไฟล์ 11255414-6.doc
70 Kb

ทั้งหมด 5 ไฟล์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า