12.17.2554

รับตรง รวม 9 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 , ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมโครงการระบบรับสมัครสอบตรงประกอบไปด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รับสมัคร  15 ธันวาคม 2554 -29 กุมภาพันธ์ 2555
สอบ 17-18  มีนาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://203.158.253.234/info/#

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า