12.17.2554

รับตรง โครงการเพชรในตม มศว ปี 2555


 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชันปีที่ 1 สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
 
คุณสมบัติ
1 มีสัญชาติไทยและบิดาหรือมาราด มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อพป  ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันสมัคร
2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.  ( ไม่รับผู้ที่สอบเทียบ หรือ ผู้จบการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75   รวม 5 ภาคการศึกษา
 
รับสมัคร  13 ธันวามคม ถึง 11 มกราคม 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540086.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า