12.01.2554

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย มศว


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
(โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี)
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า